Language Language

English [Beta] English [Beta] français français Deutsch Deutsch

Blogs Blogs

Benh viem lo tuyen co tu cung

Viem lo tuyen co da con von di la cac ton thuong lanh tinh, song Neu nhu khong kip thoi tri thi day se la nguy co dan den ung thu co da con tac dong den tinh menh nguoi bi benh.

Viem ho tuyen co tu cung co nguy hiem khong? Thi loi giai dap la co. Viem ho tuyen co tu cung nguy hiem den do nao? Cau tra loi se duoc phan tich qua bai viet sau day.
lo tuyen co tu cung la gi?
lo tuyen co da con la tinh trang lanh dac tinh gay ra do qua trinh phat trien qua nhieu cua nhung te bao ben trong, xam lan ra ngoai be mat co tu cung tang tiet dich am dao, tao moi truong phu hop cho nam, virus phat trien gay ra benh.
Benh viem ho tuyen thuong hay co dau hieu nhan biet nhu: dich tiet am dao ra rat nhieu co mui hoi, vung kin ngua ngay kho chiu, ra mau am ho bat thuong, dau don bung duoi cung voi dau hon khi quan he… cap do khong de chiu, cam giac dau co cap do tang dan.

Viem lo tuyen co tu cung tien trien theo do cu the nhu sau:

Viem lo tuyen cap do 1: dien tich viem chiem 1/3 dien tich be mat co da con
Viem ho tuyen do 2: dien tich vet viem chiem ½ dien tich be ,mat co tu cung, bat dau trieu chung mot so bieu hien khi hu ra nhieu co mui, ngua khong de chiu, dau luc "lam chuyen ay"
Viem ho tuyen do 3: la do nang nhat cua benh, dien tich nhiem trung tren 2/3 hay toan bo be mat co tu cung. Luc nay chi em phu nu can phai chiu nhieu dau don don, dau don bung duoi, dau vung chau, dau don that lung, xuat huyet "co be" that thuong.
tai vi sao lai mac viem ho tuyen co tu cung? Nguyen do boi vi dau? Tren thuc te van chua dinh vi duoc can nguyen chuan xac dan den benh viem ho tuyen co da con. Tuy nhien theo nghien cuu tien su chung benh thi co nguy co thay nhung thanh phan co so truong hop bi benh viem ho tuyen cao nhu:

nu co "lam tran" tinh duc kip thoi, khi tai muc do tuoi truong thanh
nhung chi em phu nu co nong muc do estrogen trong nguoi cao, bi mat can bang noi tiet to
nu co tan suat giao hop tinh duc nhieu, tho bao, khong lay giai phap an toan
co the co tien su nao hut thai khong it lan, co da con bi ton thuong
phai dep da tung sinh de, dac biet la chi em phu nu sinh rat nhieu con co the bi viem ho tuyen cao hon nhieu so doi voi nu chi sinh 1 den 2 con
su dung nhieu dung thuoc tranh thai, dac biet la dung thuoc ngua thai khan cap
Viem lo tuyen co tu cung co nguy hai khong?
lo tuyen truoc het chi la phat trien qua muc te bao lanh dac tinh, tuy vay luc bi tan cong boi vi nam, virus, virus thi day se la khoi nguon cua khong it can benh phu nu nguy hiem khac. Mot so ton thuong bo phan sinh san Neu nhu khong chua tri som chac han se de doa den kha nang co con co the gay nen benh vo sinh hiem muon.

mot so chung benh nguy hiem phat sinh tu viem ho tuyen bao gom:

1. Gay ra nhung benh ly phu khoa nghiem trong
khi bi viem lo tuyen, khu vuc co da con cang tang tiet dich nhon, khien moi truong am ho luon uot at tao moi truong ly tuong tien trien cung nhu sinh soi cua khong it kieu khuan co hai nhu: nam candida, trung roi, Neisseria gonorrhoeae, vi rut chlamydia, vi rut HPV…Dau tien se dan toi viem tai cho co tu cung Roi viem nguoc dong len dan den viem tac voi trung, viem buong trung, viem tieu khung khoang chau, viem noi mac tu cung…

2. Nguy co cao gay ra benh vo sinh
Viem lo tuyen co tu cung gay tang dich tiet am dao, thay doi pH dich tiet lam cho tinh binh kho khan song sot de vuot qua cho am dao cung nhu kho khan bat gap duoc trung. Boi vay chuc nang co con giam han gay benh vo sinh – hiem muon.

3. Phu nu mang thai mac viem lo tuyen se nguy hiem cho ca me cung nhu be
thai phu mac viem tuyen co tu cung se gay tang nguy co say thai, de non, ngoi thai nguoc…nguy hiem cho ca me va be. Neu nhu viem lo tuyen cua me do nam, song cau khuan lau, vi khuan HPV… thi dua be se mac truyen nhiem bam sinh tu me cung nhu gay ra cac hoi chung nhu: thieu nang yeu tien trien, viem ket mac mat, viem mang nao…

4. Tang kha nang ung thu co da con
Viem ho tuyen chua tri triet de, mac tai phat nhieu lan la 1 nguyen do dan den ung thu co tu cung, benh ly nguy hai kho dieu tri. Neu ma phat hien kip thoi thi chi em phu nu se phai loai bo co tu cung de tri, Neu nhu nhan thay muon, nhung khoi u di can thi khong the dieu tri se dan den tu vong.
Can cu vao mot so thong tin tren phai dep chac han da tung biet ro viem lo tuyen co tu cung co nguy hai gi khong. Do do Neu nhu phu nu thay co the co bieu hien that thuong nghi ngo bi viem lo tuyen thi hay den ngay mot so co so y te chat luong de tham kham cung voi tri benh kip thoi. Benh cang duoc chua kip thoi thi viec dieu tri cang don gian cung voi cho hieu qua tot.
phac do tri viem ho tuyen co tu cung
phac do dieu tri viem ho tuyen co da con tai tung tinh huong nguoi benh se khong giong nhau. Tuy thuoc vao tinh trang benh Hien gio va the trang nguoi benh ma chuyen gia se dua ra ho trinh chua khoa hoc.

mot so bien phap chua tri viem ho tuyen hau het deu lam cac buoc co ban nhu:

Buoc 1: kham lam sang cung nhu gay xet nghiem can thiet.

Neu phu nu mac viem ho tuyen cap mot bac si se ke thuoc dat cung voi chi dinh nguoi bi benh bien phap lay va chi dinh nguoi bi benh chua tri o nha.
Neu hien tuong viem nhiem tram trong, chuyen gia se ke don thuoc chua tri viem truoc, luc tinh trang viem nhiem on dinh moi lam chua tri tiep.
Neu nu gioi mac viem lo tuyen cap do 2 tro len, hien tuong viem khong nang chuyen gia se chi dan can thiep ngoai khoa dot hay cat viem lo tuyen.
Buoc 2: tien hanh gay ra te cuc bo bo phan sinh san, nu gioi van tinh tao co nguy co trao doi doi voi chuyen gia trong khi tieu phau.

Buoc 3: lam thu thuat dot hoac cat viem lo tuyen

Buoc 4: Ket thuc tieu phau. Nguoi bi benh tu phuc vu khoi phuc theo chi dan cua bac si, cung nhu tai xet nghiem dung hen.
nhung giai phap chu yeu Ngay nay dang dung de chua viem lo tuyen gom:

1. Lay thuoc khang sinh chua tri viem lo tuyen
quy dinh tri mot so benh nhiem trung chinh la su dung thuoc khang sinh de kim ham va tieu diet vi rut trong nguoi. Song thuoc khang sinh chua the chua mot so thuong ton tren be mat da. Boi vay giai phap nay thuong dung voi cac truong hop viem ho tuyen cap mot, chua gay thuong ton hau qua.

Thuoc dung tri viem ho tuyen thuong co 2 dang la: thuoc dat cung nhu thuoc viem co tac giam viem cung nhu tieu diet khu virus.

Luu y: nguoi bi benh nen dung thuoc theo chi dan cua chuyen gia, khong tu y mua thuoc, su dung thuoc de tranh tinh trang nguoi khang thuoc, benh khong nhung khong khoi ma con nang ne hon.

2. Dieu tri viem lo tuyen voi dot laser, dot dien, ap lanh
Dot viem lo tuyen bang laser, dien cao tan hoac ap lanh la mot so cach truyen thong, su dung nang so luong nhiet vo cung cao (dot dien, laser) hoac nhiet cuc ky thap (ap lanh -50 do) de dot te bao viem ho tuyen. Bien phap Du cho co hieu qua chua som lai van con ton dong lai nhung han che.
lay giai phap dot dien, dot laser su dung nhiet cao nen vet dot thuong hay mac lon hon vet thuong nhieu va gay ra nhung seo xau, seo cung lam chit hep co da con tac dong den qua trinh thu thai ve sau.

doi voi cach ap lanh thuong khong gay seo, tuy nhien voi cac te bao vi nhiem trung sau thuong hay cho nen loai bo vinh vien, de quay tro lai. Ma quay tro lai nhiem trung lo tuyen co tu cung nhieu lan se tang nguy co bi benh ung thu co tu cung.

3. Chua viem ho tuyen bang giai phap RFA song cao tan
phuong phap cat viem lo tuyen voi song cao tan (RFA) duoc tao thanh de giai quyet mot so tranh cua phuong phap cu cung nhu dem toi duoc cac loi ich cho nguoi benh nhu: khong bo lai seo cung, seo xau, phuc hoi lai tuong doi be mat co da con luc chua nhiem benh cung nhu khong gay nen de doa den suc khoe sinh san…
cach RFA cat viem lo tuyen theo quy dinh cu the nhu sau:

bac si se xac dinh vet viem, su dung song cao tan 70 -80 cap do chieu chinh xac dang nhap vet viem. Song cao tan san sinh ra luc ma sat cat cac te bao bang nhung mieng mong nhat, nen khong nen thuong ton den nhung te bao lanh tinh cung voi, khong de vet thuong khong nho va sau hoi phuc cho niem mac da co tu cung co nguy co khoi phuc toi 90% so voi khi chua bi viem.
voi cac truong hop nhiem trung nang ne, sau, se phoi hop lay tia hong ngoai cung nhu thuoc khang sinh. Tia hong ngoai se giup suc dan thuoc cung nhu giup kich thich vet thuong nhanh tao thanh da non khien cho cho bi thuong som lanh.
Du phong viem lo tuyen co tu cung
De phong ngua benh viem ho tuyen, mot so bac si chuyen khoa co cac khuyen rang nhu sau:

"lam chuyen ay" tinh duc an toan lanh manh, chung thuy mot vo toi mot chong de tranh nguy co lay nhiem benh xa hoi. Khong nen "lam tran" tho bao, tan suat cao de han che thuong ton cho vung co da con.
tranh sinh de qua muc (chi 2 la du), tranh hut thai, nao hut thai se khien cho co tu cung bi xuoc, rach thuong ton
tranh toi da dung thuoc khang sinh, boi thuoc khang sinh khien cho bien doi pH moi truong am ho de dan toi nhiem trung
khong duoc lam dung thuoc tranh thai, dac biet la thuoc tranh thai cap bach khong kho dan den thay doi noi tiet to chi em nguyen do dan den viem ho tuyen
dac biet khong xit nuoc hoa len vung kin
xet nghiem suc khoe dinh ky it nhat 6 thang/ lan
Hy vong qua kien thuc cung cap cua bai viet chi em co the biet ro ve viem ho tuyen co tu cung co nguy hiem khong cung nhu muc do ra sao. Neu phai dep con bat cu cau hoi gi lan can cau hoi viem lo tuyen hay lien he ngay voi chuyen gia cua chung toi de nhan duoc giai dap thoa dang cung nhu dang tin cay.

Comments
Trackback URL:

Add Comment
[...] ? m?t s? thành ph? l?n nh? HCM, v?n ?? vào tr?c ti?p b?nh vi?n ?a khoa tuy?n trung ??ng ?? xét nghi?m tr? th??ng r?t m?t th?i gian. Do l?u s? l??ng b?nh nhân quá ?ông c?n vi?c ?ón ti?p c?ng khó... [...] Read More
Posted on 18/11/20 03:26.
[...] tình tr?ng r?i lo?n c??ng d??ng lúc này ?ang b? chi?u h??ng tr? hóa và th? hi?n l?n t?i các ng??i tr? tu?i. Bi?u hi?n này khi?n ??ng mày râu b?t an, c?ng th?ng và b?n l?nh ?àn ông suy gi?m tr?m... [...] Read More
Posted on 18/11/20 11:03.
[...] tình tr?ng r?i lo?n c??ng d??ng hi?n nay ?ang mang chi?u h??ng tr? hóa và phát hi?n cao ? các ng??i tr? tu?i. D?u hi?u này khi?n ??ng mày râu b?t an, stress và b?n l?nh nam gi?i suy gi?m n?ng. V?y... [...] Read More
Posted on 18/11/20 11:12.